Unikt samarbete mellan Unionen och iTURN

iTURN hjälper Unionens chefsmedlemmar slipa sina rekryteringsverktyg

Avsaknad av en tydlig kravprofil, en utdragen process som gör att vi missar de bästa kandidaterna, osäkerhet kring de ”rätta” intervjufrågorna, svårighet att tolka referenser – fällorna i en rekryteringsprocess är många och kan innebära att vi får in fel människor i organisationen, vilket kan bli oerhört kostsamt, i både tid, pengar och energi.

Med en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess kan man öka sina möjligheter till en objektiv och saklig bedömning av kandidaterna. Deltagarna på seminariet som hölls på Malmö Live fick med sig konkreta modeller och verktyg som kan underlätta för dem i deras vardag. Seminariet kompletteras av en workshop om ett par veckor, där deltagarna får möjlighet till konkret träning av dessa modeller och verktyg.