Tankar till hängmattan

Äntligen är sommaren här! En tid för härlig samvaro med sina nära och kära. Men också för egen återhämtning och reflektion. Vi är nog flera som efter en intensiv vår stannar upp, samlar tankarna och funderar kring var vi befinner oss i livet. Och kanske än viktigare:  var vi vill befinna oss? Privat såväl som karriärmässigt. Troligen bubblar idéer upp kring vad man kunde ha gjort annorlunda och hur skönt det vore om man kunde reducera stressen i vardagen till hösten. Vet ni vad, då har vi ett tips för just detta, från ett kanske lite oväntat håll.

Självledarskap: vägen till bättre välmående

Självledarskap är konsten att ta kontroll över sitt egna liv, sin karriär och sin personliga utveckling. Genom att utveckla färdigheter inom självledarskap kan man öka sitt egenansvar vilket i sin tur förbättrar prestationen och i förlängningen även det egna välmåendet.  

Ökat egenansvar

Ett av de främsta målen med självledarskap är att öka sitt egenansvar. Egenansvar handlar om att ta äganderätt över sina beslut, handlingar och resultat. Det handlar om att sätta sig i framsätet, ställa in stolen rätt, ta ut riktningen och köra. Men då är det ju viktigt att veta vart jag är på väg.  

Genom att vara medveten om sina mål och hur man planerar att nå dem, kan man ta bättre beslut och vara mer engagerad i sitt arbete att uppnå målen, oavsett om det är privat eller jobbmässigt. När man tar ansvar för sina handlingar, minskar man risken för att skylla på yttre omständigheter och fokuserar istället på vad man själv kan göra för att påverka sin situation i en positiv riktning.  

Förbättrad prestation

När man ökar sitt egenansvar genom självledarskap tenderar den egna prestationen att förbättras. Detta sker eftersom man blir mer målmedveten och strukturerad i sitt arbete. Man lär sig att sätta upp realistiska och mätbara mål, planera och prioritera sina uppgifter och följa upp och utvärdera sitt eget arbete. Detta leder till en mer effektiv och produktiv arbetsdag och vips så är en positiv händelsekedja igång – man presterar bättre på arbetet och man känner sig mer nöjd med sina prestationer och sin utveckling. Är man nöjd med sitt privatliv påverkar det arbetet positivt – och är man nöjd med sin prestation på arbetet påverkar det privatlivet positivt. Synergin blir ett faktum.

Bättre välmående

En av de mest betydelsefulla effekterna av ökat självledarskap och förbättrad prestation är att man mår bättre. När man känner att man har kontroll över sitt liv och sina val, minskar stress och oro. Man upplever en större känsla av tillfredsställelse och självförtroende när man ser att de egna ansträngningarna ger resultat. Dessutom kan självledarskap bidra till en bättre balans mellan arbete och fritid, eftersom man lär sig att sätta gränser och prioritera vad som är viktigt för att man skall må bra.  

I nästa nyhetsbrev delar vi med oss av ett konkret verktyg som du kan använda för att kontinuerligt mäta ditt Självledarskap och förflyttningen i din utveckling. Och vet du vad, om du är chef med personalansvar så kan du använda det även i samtal med dina medarbetare.

Låter det spännande?

Håll utkik, så kommer det lagom till du är tillbaka från semestern.
Till dess önskar vi dig en härlig sommar!