Starkt bidrag till lyckat generationsskifte

Många mindre och medelstora företag i tillväxt och som satsar framåt har behov av stöd. Det kan också innebära att växla till nästa generation i ägandet av företaget.

Att göra detta kan vara tufft, men det underlättar om man har stöd och det har varit viktigt för oss säger Anbultens grundare Mikael Nilsson.

Anbulten AB är en serviceinriktad stålbyggare. Med mer än 50 års erfarenhet av smide och 35 års erfarenhet av industriservice är det idag ett expansivt företag med verksamhet i sydvästra delen av Sverige som arbetar med industriservice, svarv, fräs, montage, svetsning, skärning och kapning.

Sedan drygt 3 år tillbaka har de haft externt stöd i sitt arbete med att utveckla företaget och växla över till nästa generation.

”Det har starkt bidragit till att vi är där vi är idag” säger Mikael.

Björn Olsson, som stöttat flera företag i motsvarande situation och så även Anbulten, har varit med på hela resan. Utgångspunkterna när vi jobbar med generationsskifte i bolag är flera olika områden men vi både agerar, guidar och supporterar under hela processen beskriver Björn. Vidare understryker han vikten av uthållighet över tid då det knappast är något som går att fixa på en kafferast utan är ett långsiktigt arbete. Några av de områden vi jobbar med handlar om kunskapsöverföring och komplettering av kompetens, fortsätter Björn. Det kan också handla om hur en ny VD behöver kläs på för att klara uppdraget och eventuellt om det behöver tillsättas och formas en ny ledningsgrupp.

I iTURNs Konsulthus har vi verktyg och erfarenhet av att planera och kommunicera såväl internt som externt och vår roll har varit att vara seniora rådgivare till ledningen. Det innebär personligt stöd och coaching till den nya VD:n men också stöd till den generation som skall backa tillbaka. Med oss täcker vi både affärsavsnitten och HR- frågorna för att bygga en framgångsrik organisation med kommande generation.

I vårt koncept och paket vid generationsskifte i bolag skapar vi samsyn genom frågeställningar hos intressenter och ägare i ett tidigt skede. Vi tillför energi och kan också avlasta ägarna på resan. Det är lättare att utmana som opartisk rådgivare och vara en viktig vägledare när roller behöver utformas. Uppföljning och delmål är en självklarhet liksom att finnas som stöd över tid i samband med generationsskifte.

iTURNs Konsulthus består av konsulter med gedigen kompetens och erfarenhet. Vi supporterar små och stora organisationer i den privata och offentliga sektorn. Vi arbetar med processer IN i organisationen, utvecklar individerna I organisationen och i förekommandefall även UT ur organisationen allt för att sträva UPP för att lyfta individer och verksamheter. En av de tjänster vi erbjuder, utvecklat tillsammans med Handelshuset Hylén & Olsson, är att erbjuda konsultstöd vid generationsväxling.