Spännande samarbete med Vård- och Omsorgsförvaltningen i Helsingborgs Stad

Fortsatt samarbete med Helsingborgs Stad

iTURN har inlett ett samarbete med Vård- och Omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad beträffande en utvärdering av hur väl Bemanningsenhetens leverans stämmer överens med uppdraget från verksamheten.

Uppdraget innefattar enkäter, intervjuer med verksamhets- och enhetschefer samt sammanställning av en rapport som innehåller framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

– Det har varit ett annorlunda och oerhört spännande uppdrag som innefattat ett omfattande intervjuarbete med öppna, engagerade och intresserade chefer, säger Gunilla Avodin som har varit levererande konsult från iTURN.