Samverkan

Samhället förändras. Arbetsmarknaden förändras. Titlar försvinner och tillkommer. En ny typ av ekonomi växer fram där frilansare och giggare är begrepp som vi alla behöver acceptera och hitta ett förhållningssätt till.

Människor vill ha sin frihet, sin autonomi, att kunna bestämma själva hur mycket de skall jobba, med vem och hur. De fokuserar mer på innehållet, på effektivitet och spetskompetens än formen för anställningen/uppdraget. Och samtidigt har de ett behov av sammanhang, det som skapar en meningsfullhet i vardagen, både kort- och långsiktigt.

Det finns många fördelar av en mer flexibel arbetsmarknad. Företag gynnas på många sätt. Det gäller även oss som konsultbolag. Vi vill lyfta blicken, tänka bredare, se på helheten och kundnyttan och bygga kompetensteam utifrån spetskompetens och samverkan med olika aktörer på vår marknad, andra konsultbolag eller giggare. Innehållet och syftet är viktigare än samarbetsformen. Vår grundläggande filosofi i detta sammanhang är att om man vill något väldigt mycket, om man har ett gemensamt syfte och kan se den ömsesidiga nyttan så löser man formen för hur det skall göras.

Detta gäller självklart också relationen till våra kunder. Samverkan vinner vi alla på. Ett plus ett kan faktiskt bli tre. Samverkan bygger på välvilja, ömsesidig generositet och nytänkande. Det leder till kreativitet, innovation, långsiktighet och i förlängningen ett hållbart arbetsliv. Som återigen är iTURNs vision.