Rekrytera rätt med iTURN

Med en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess kan du öka dina möjligheter att göra en objektiv och saklig bedömning av kandidaterna.

Fällorna i en rekryteringsprocess kan vara många och kan i värsta fall innebära att du rekryterar fel person. En felrekrytering är kostsam både i tid, pengar och energi.

Avsaknad av en tydlig kravprofil, osäkerhet kring de rätta intervjufrågorna och svårighet att tolka referenser gör att du riskerar att missa de bästa kandidaterna.

I denna rekryteringsutbildning, i ett samarbete mellan iTURN och Unionen får du konkreta modeller och verktyg som hjälper dig lyckas i din process.

Vill du slipa dina verktyg och bli duktigare på att få rätt person på rätt plats och i god tid?