STÖD TILL ORGANISATIONENS LEDNING OCH HR

Z

Läs mer om våra populära HR Interim-paket

Vi hjälper dig!

Interimslösningar, oavsett typ av tjänst och nivå har gått från att tidigare ha mer eller mindre uppfattats som ett nödvändigt ont för företag i en krissituation till att vara en kraftfull åtgärd som driver förändring och skapar positiva effekter för organisationen. Interim konsulten har fått en alltmer betydande roll i dagens organisation, både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. Detta gäller inte minst verksamhetens behov av HR-stöd inom olika områden och på olika nivåer.

Vi finns till för dig!

  • Om du är en mindre organisation som inte har möjlighet att ha en egen HR-avdelning/resurs men är tillräckligt stor för att ha behovet.
  • Om du är en större organisation som behöver tillfällig spetskompetens, genomdriva någon form av förändring i verksamheten eller har behov av extra resurser inom HR.

Följ oss på sociala medier: