Om vårt Konsulthus

Nyheter

Datum

Anders Henriksson
Konsult
HR Interim
Ledar- och Medarutveckling
Karriär och Omställning
Barbara Wennheden

Grundare / Delägare / VD
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Outplacement

Camilla Benckert
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Eva-Lisa Persson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning
Affärsutveckling och Säljträning
Helena L Brandt
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Henrik Jönsson
Konsult
Affärsutveckling och Säljträning
Lena Funke Andersson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning
Maria Frank
Konsult
HR Interim
Petra Flensburg
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Hälsoutvecklare
Anders Wramner
Konsult
HR Interim
Björn Olsson
Konsult
Verksamhetsutveckling
Affärsmannaskap
Företags- och Organisationsutveckling
Camilla Persson
Konsult
Verksamhetsutveckling
Förändringsledning
Ledar- och medarbetarutveckling
Frida Ängskulle
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Affärsutveckling
Heléne Weise Palmlund
Delägare
Konsult
HR Interim och Rekrytering
Ledar- och Medarbetarutveckling
Ingrid Aspegren
Konsult
HR Interim
Marika Eklund
Konsult
Karriär och omställning
Ledar- och medarbetarutveckling
Peter Lundahl
Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare
Susanne von Wowern
Konsult
HR Interim
Anders Henriksson
Konsult
HR Interim
Ledar- och Medarutveckling
Karriär och Omställning
Anders Wramner
Konsult
HR Interim
Barbara Wennheden

Grundare / Delägare
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Outplacement

Björn Olsson
Konsult
Verksamhetsutveckling
Affärsmannaskap
Företags- och Organisationsutveckling
Camilla Benckert
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Camilla Persson
Konsult
Verksamhetsutveckling
Förändringsledning
Ledar- och medarbetarutveckling
Eva-Lisa Persson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning
Affärsutveckling och Säljträning
Frida Ängskulle
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Affärsutveckling
Helena L Brandt
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Heléne Weise Palmlund
Delägare
Konsult
HR Interim och Rekrytering
Ledar- och Medarbetarutveckling
Henrik Jönsson
Konsult
Affärsutveckling och Säljträning
Ingrid Aspegren
Konsult
HR Interim
Lena Funke Andersson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning
Marika Eklund
Konsult
Karriär och omställning
Ledar- och medarbetarutveckling
Maria Frank
Konsult
HR Interim
Peter Lundahl
Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare
Petra Flensburg
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Hälsoutvecklare
Susanne von Wowern
Konsult
HR Interim