Om våra nätverk

Nyheter

Datum

Nätverk

Företag och organisationer med ett utvecklat ledar- och medarbetarskap skapar ett sunt och välmående arbetsklimat där medarbetare trivs, vill arbeta och påverka.

Vi på iTURN vill vara med att påverka och skapa förutsättningar för regionens företag och organisationer att växa och utvecklas.

Därför har vi, genom att verka i olika nätverk och organisationer och genom ett aktivt partnerskap, valt att bidra med våra kunskaper och erfarenheter i de sammanhang inom organisation och näringsliv där dessa förutsättningar skapas.

 

iTURN skapar förutsättningar. Vi är med och gör skillnad. Helt enkelt.