Medledarskapsresan, ny uppsats från Malmö Universitet

Vi vill rikta ett stort tack till studenterna Maria Sandmark och Sofia Petermann från Malmö Universitet för att iTURN fått vara del av deras examensarbete om hur medledarskapet ser ut i organisationer idag och hur chefer och medarbetare lyckas skapa ledning tillsammans för att uppnå verksamhetens gemensamma mål.

Är du intresserad av att ta del av uppsatsen?
Skriv ett mail till info@iturnab.se så skickar vi den till dig.