iTURN avslutar ytterligare ett Learn2Lead-program på System Verification

Ledartalanger på System Verification diplomerade efter 2-årigt utvecklingsprogram

Syftet med Learn2Lead-programmet är främst att säkra den framtida ledarförsörjningen i bolaget. iTURN har haft förmånen att designa och utveckla programmet tillsammans med bolaget och har diplomerat två grupper under de senaste fyra åren.

Deltagarna i programmet är omsorgsfullt utvalda och genomgår både assessment och grundliga personliga intervjuer innan de blir antagna till programmet.

Under de två åren i programmet får deltagarna en insyn i bolagets olika funktioner – HR, Ekonomi, Marknad och Försäljning samt Styrelse- och ledningsarbete. Vidare får de lära sig vad som krävs för att de genom sitt personliga ledarskap skall kunna skapa förutsättningar för engagerade medarbetare som vill bidra och ta ett eget ansvar för verksamhetens utveckling. Ett projektarbete under vilket deltagarna blir observerade och bedömda på i förhand definierade önskvärda ledarbeteenden ingår också i programmet. I år genomfördes det på System Verifications nyöppnade kontor i Sarajevo, Bosnien.

Programmet avslutades med att deltagarna inför diplomeringen formulerade – och för ledningen presenterade sin handlingsplan för vad de ser att de skall kunna göra för att kunna uppnå sina karriärmål i bolaget.

På bilden – alla årets engagerade och härliga deltagare, tillsammans med bolagets ledning och iTURNs konsult

Översta raden
Tobias Anderson, HR-chef Jonas Gyllenspetz, Ensar Pervizovic, VD Hamdija Jusufagic, Marco Rimola, Marcus Eberhagen och Ulf Jarnerö

Nedersta raden
Karolina Mileros, Jerina Stojcevska, Ivan Raundusi, Pierre Fröjd, iTURNs konsult Barbara Wennheden och Marie Nilsson

På bilden fattas den Operativa HR-chefen Marie Hedström som också varit engagerad i genomförandet av programmet.