Innergi Malmö

Mental hållbarhet – en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling

Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa det snabbast växande hotet mot folkhälsan.
FN uppmanar till ökad förståelse kring den mentala hälsan och betonar att detta inte bara är ett mål i sig utan en förutsättning för all hållbar utveckling – för individen, arbetslivet och för samhället i stort. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bli långsiktigt hållbara människor behöver vi arbeta med vår inre energi – vår innergi. Vi behöver optimera vår hjärna, säkra vår prestation och öka vårt välbefinnande. Tillsammans med Innergi Labbet i Lund har vi tagit initiativ till Innergi Malmö, ett program för att skapa goda mentala vanor för en hållbar värld. Initiativet är vårt bidrag till Agenda 2030 och FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling.

Uppgradera ditt mentala operativsystem

Missa inte denna unika möjlighet att tillsammans med andra ledare och medarbetare, från många olika företag i Malmö, utforska vägen till en roligare och mer mentalt hållbar vardag. Programmet erbjuder ett närproducerat socialt smörgåsbord av inspirerande aktiviteter (on- och offline) kring din mentala hälsa.

Under 2 års tid lär vi oss bättre förstå, hantera och ta ansvar för vår mentala hållbarhet genom nya forskningsbaserade verktyg. Mikroföreläsningar och workshops varvas med erfarenhetsutbyte och övningar i härliga Malmö-miljöer.

Utifrån 10 goda mentala vanor utforskar vi hur vi kan optimera våra hjärnor för att lättare kunna prestera och må på topp. Upplägget bygger på en beprövad och vinnande förändringsprocess där små lättsmälta påminnelser i vardagen, över en längre tid, tillsammans med en växande ”tribe”, skapar förutsättningar för nya hållbara vanor. För löpande information kring våra aktiviteter, följ oss gärna på facebook.

Urbana lägereldar med inspirerande mellanakter

En gång per termin ses vi runt den ”urbana lägerelden” (ett koncept vi tagit med oss hem från New York) för att inspireras, utforska och dela erfarenheter. Däremellan kompletterar vi med online mikro-kurser samt spontana innergi-aktiviteter på stan. Allt serverat i små lättsmälta, lättillgängliga portioner som enkelt flätas in i vardagen. Deltagarna väljer själva när och hur de vill ta del av programmet och hur engagerade de vill vara.

Nätverk över gränser

Programmet ger möjlighet att tillsammans med andra ledare och medarbetare, från olika företag och organisationer i och runt Malmö, utforska vägen till en roligare och mer mentalt hållbar vardag. Möten mellan människor som i sin vanliga vardag kanske inte annars möts. Deltagare från varierande branscher, deltagare från olika typer av organisationer och deltagare från en lång rad olika professioner. Möten och nätverk skapar ömsesidigt lärande och nya möjligheter, alla med en ambition för individen att åstadkomma hållbara mentala vanor för sig själv och för så många som möjligt i personens omgivning.

Programmet skapas och genomförs tillsammans med Innergi Labbet och dess grundare, slow-aktivisten och innergispridaren, Trine Grönlund.

”Genom mitt arbete vill jag bidra till ett mer humant och mentalt hållbart arbetsliv och därmed en stad/region med fler engagerade, glada och medvetna medmänniskor och medarbetare. En win-win-win för samhälle, näringsliv och individ” säger Trine.

Genom ett unikt samarbete mellan iTURN och Innergi Labbet är det nu möjligt för oss att öppna upp Innergiprogrammet även i Malmö.

iTURNs konsulter Heléne Weise Palmlund och Camilla Benckert kommer att vara våra lägerledare i Innergi Malmö.

”För att skapa förutsättningar för hållbart ledarskap och medarbetarskap har vi alltid först säkrat engagemang, delaktighet, arbetsglädje och egenansvar i verksamheten. Det är samma filosofi vi nu tar med oss in i Innergi Malmö. Det ska bli fantastiskt roligt att göra denna resan tillsammans med alla nya innergister” säger Heléne som är projektledare för initiativet i Malmö.

Malmös första mentala gym

En del kallar det för deras mentala gym och nu öppnar vi alltså i Malmö. Under snart 2 år har 300 ledare och medarbetare i Lund uppgraderat sitt mentala operativsystem för att hitta vägen till en roligare och mer mentalt hållbar vardag.

Tack vare ett unikt samarbete med Innergi Labbet kan vi alltså nu öppna upp programmet även för alla er i Malmö.

Läs mer och anmäl dig här: http://innergi.se/tjanster/innergi-malmo/

Mentalt hållbara människor

STANNAR UPP i det snabba

TAR MEDVETNA BESLUT i det förhastade

SPRIDER LUGN i det kaotiska 

JOBBAR PRODUKTIVT i det pressade

TÄNKER SKARPT i det komplexa

HITTAR FOKUS i det brusiga

TÄNKER KOLLEKTIVT i det jag centrerade 

LEVER HÅLLBART i det ohållbara

iTURN är din partner för behov av tjänster inom hela HR-området. Helt enkelt.