In i organisationen

iTURN är din partner för behov och tjänster inom hela HR-området. Vi gör det enkelt. För dig.

Vi stödjer din organisation att bli än mer attraktiv att komma till. Vi skapar tillsammans med dig processer och aktiviteter för att attrahera, bemanna och rekrytera rätt kompetens in i din organisation.

Effekten blir att du får ordning på dina processer kring kompetensförsörjning och rekrytering. Du säkrar att du har rätt person på rätt plats, för att lyckas med din organisations mål och strategier för att ni skall uppnå er vision.  Dessutom ökar det möjligheterna för dig att bli – och förbli – en attraktivare arbetsgivare.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning. Vi möter dina behov av ett strategiskt och effektivt interimstöd i samband med alla dina HR-processer. Vi ger dig ett affärsnära stöd i såväl operativa som strategiska frågeställningar inom HR.

Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet och kan möta dina behov av ett strategiskt och operativt stöd i samband med olika HR-processer och interimslösningar.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen. ARUBA är en allmänt vedertagen modell inom HR som beskriver de olika delarna inom arbetslivs- och kompetensförsörjningscykeln. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Många talar om Talent Management när de pratar om ARUBA-processen. Vi pratar hellre om Kompetensförsörjning, då en viktig del i vår filosofi är att vi ser att alla människor är talanger och har sina specifika talanger. När de får möjlighet att följa sina drivkrafter.

Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Flera av våra konsulter har en djup kunskap och stor erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Det innebär att vi kan ge dig stöd både kring vad lagen säger och i praktisk handling.

Exempelvis kan det handla om hur du som arbetsgivare behöver genomföra förhandlingar med fackliga organisationer oavsett om företaget har kollektivavtal eller ej. Facklig samverkan och MBL-förhandlingar är viktiga att genomföra och oftast enklare att genomföra om det blir rätt från början.

Rekrytering inom hela HR-området

Att hitta den rätta matchningen mellan din organisation, era behov och våra kandidaters önskemål och kompetenser är vår kärna. Vi gör det som krävs för att undersöka vad som skulle behövas för att kandidaten skall komma i sin OAS, sin Optimala ArbetsSituation i just din organisation. (Läs mer om OASen under Engagemang)

Vi genomför rekryteringar på alla befattningar inom HR-området och har i vårt breda kandidatnätverk god tillgång till seniora personer med stor erfarenhet inom HR.

Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Idag har det blivit en sanning (med modifikation i vår mening, men dock) att kompetensbristen är det största hotet för organisationens utveckling, tillväxt och framgång. Dessutom ersätts människor i många funktioner av artificiell intelligens, s k AI (Artificiell Intelligence). Allt för att förenkla, modernisera, effektivisera och skapa meningsfullhet för människorna i våra organisationer.

Tillväxt blir en större och större utmaning. Det gör att vi behöver bli än mer noggranna i rekryteringen av framtidens medarbetare. Vi behöver titta på egenskaper som – ännu så länge – inte kan ersättas med automation. Egenskaper som gör människor unika.

Strategisk kompetensförsörjning

iTURN hjälper och erbjuder stöd till dig och din verksamhet att utveckla långsiktiga och hållbara strategier, för att rekrytera och utveckla rätt kompetenser till och i organisationen.

Här kan vi hjälpa dig att identifiera de kompetenser som är nödvändiga och kommer att bli nödvändiga i framtiden för att ni skall kunna nå och överträffa era affärsmål, uppnå visionen och skapa en långsiktig lönsamhet och framgång för er verksamhet.

Kompetensbaserad rekrytering

Många tycker att det är svårt att rekrytera. Vi säger inte att det är lätt. Men man kan göra det lättare genom att skapa en struktur som gör att hela urvalsprocessen blir mer systematisk och överskådlig.

Det är viktigt att ha gjort ett ordentligt förarbete genom att göra en jobbanalys och en behovsanalys. Det gäller att ta fram en kravprofil som inte bara innehåller vilka kompetenser organisationen har haft och har och som skall ersättas, utan också vilka kompetenser som organisationen behöver för att kunna matcha framtida krav. Det är alltså viktigt att vara strategisk när man formulerar kravprofilen, att kunna lyfta blicken och fästa den på framtiden.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar. Telefonintervjun och den kompetensbaserade personliga intervjun är också viktiga assessmentverktyg.

Ett Assessment Center innebär att man samlar flera av dessa urvalsverktyg i ett samlat center. Assessment Center är inte namnskyddat som metodik men enligt en vedertagen definition i rekrytering och utveckling inkluderar ett Assessment Center alltid olika typer av metoder och övningar.