Hur kan du skapa grogrund för kompetensutveckling så att investeringarna får effekt?

PEPP, ett ESF projekt och tvåårigt samarbete mellan de tre skånska kommunerna Burlöv, Lomma och Kävlinge. Ett kompetensutvecklingsprojekt med ett hållbart arbetsliv som fokus. Med 16 miljoner kronor i stöd från europeiska socialfonden, har kommunerna tillsammans med ett tiotal leverantörer åstadkommit en rad aktiviteter. Sammanlagt 25 000 kompetensutvecklingstimmar som 4 300 medarbetare i de tre kommunerna tagit del av under ett års tid.

Effekterna av insatserna visar redan på att kompetensutvecklingen som erbjudits genom PEPP har bidragit till att skapa större medvetenhet kring vad ett hållbart arbetsliv innebär. Aktiviteterna har skapat utrymme för chefer och medarbetare att samlas kring gemensamma frågor om arbetsmiljö, hälsa och hållbarhet.

Den externt genomförda utvärderingen av projektet vittnar om att det finns en ökad förståelse för medarbetarens egen roll, vilket lagt grund för en fortsatt utveckling av ett hållbart arbetsliv där medarbetare och chefer trivs, mår bra och utvecklas. Tillsammans. Genom att ta ett gemensamt ansvar. Dessa resultat är mycket glädjande.

iTURN, som en av leverantörerna i projektet, är glada och stolta över att dessa resultat är tydliga. Det innebär att den aktivitet som vi levererade och som gick under rubriken ”Jag som medarbetare” bidrog till att de 4 300 medarbetarna fått en ökad kunskap kring vad ett engagerat medarbetarskap innebär i praktiken. Både för organisationen, teamet och individen. Medarbetarna ser de positiva effekterna av att vara delaktiga och engagerade både i och på sin arbetsplats.

Projektet PEPP har gett många möjligheter till utveckling och även om effekterna om en ökad förståelse märks omedelbart är projektet inget annat än ett startskott. En början på vägen till ett hållbart arbetsliv. En resa där man inte är framme utan bara har börjat. Projektet är i mål men definitivt inte arbetet.

Skall den verkliga effekten av de fantastiska 25 000 kompetensutvecklingstimmarna bli tydlig behöver arbetet fortsätta med kontinuitet i det dagliga arbetet. Jag väljer att se det som att det är ett stort antal frön som är spridda i de tre kommunerna. En mångfald av olika frön från de varierande aktiviteterna. Men om fröna skall börja gro och växa behövs en bra mylla. Det krävs både vatten, näring och ljus för att fröna skall få kraft och växa.

  • Vatten, i form av nödvändigt stöd, resurser och förutsättningar från organisationen för att kunskapen och fröna skall gro.
  • Näring, i form av repetition, kontinuitet, påminnelse och möjlighet att reflektera över frågorna kring ett hållbart arbetsliv om och om igen.
  • Ljus, i form av prioritering, fokus och tid att växa

Några individer säkrar myllan för sina frön på egen hand. Andra behöver stöd från omgivningen, från kollegor och chefer, så att man tillsammans i arbetsgrupper skapar grogrunden.

Sist men inte minst behöver organisationen efterfråga att det blir något av de investeringar som gjorts eller med andra ord skapa sig en tydlig målbild av att kunna skörda det man har sått.

Detta gäller så klart inte bara ESF och PEPP. Detta är gemensamt för alla utvecklingsinsatser och investeringar som görs i form av utbildningar och kompetensutveckling i alla organisationer, stora som små. Om vi inte tar hand om fröna, om vi inte vattnar dem, ger dem näring och goda ljusförhållanden så blir det svårt att få dem att växa. Och visst är det så att både individer och organisationer bär på frön som, även om de legat ett tag inte har grott och inte börjat växa.

Jag tror på stordåd! Oavsett om det är frön som såtts i PEPP-projektet eller i andra sammanhang. De frön som är sådda kommer att kunna växa sig starka. Grogrunden är förstås viktig men med en gnutta reflektion, eftertanke, planering, aktiviteter och uppföljning kan vi väcka liv i fröna.

Vilka frön bär du på och genom växtkraft och blomning vill sprida vidare? Hur vill just du vattna, ge näring och ljus åt de frön du fått?

Av Heléne Weise Palmlund, delägare på iTURN AB