Hållbarhet

För att kunna möta den alltmer snabba förändringstakten och vara konkurrenskraftiga i en konjunktur som går upp och ner och där allt fler organisationer kämpar för överlevnad behöver både ledare och medarbetare vara fokuserade, kreativa, innovativa och långsiktiga.

Hela organisationen och dess kultur med chefer och medarbetare i samspel, behöver förändras för att skapa en arbetsmiljö som bygger på engagemang, motivation, samspel, egenansvar, välmående, prestation och produktivitet. Detta leder till långsiktig framgång och hållbarhet för organisationen. Friska och välmående organisationer bidrar till ett friskt och välmående arbetsliv – på det sättet påverkas hela samhällsutvecklingen i en positiv riktning.

Trenden går idag mot att vi är sjukare och olyckligare. Organisationerna kan här spela en viktig och central roll i att vända den negativa samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning. En riktning där alla är vinnare. För oss som konsulter inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, ledarskap och medarbetarskap är hållbarhet därför en viktig strategi som omfattar både individ, organisation och samhälle. Allt vi gör skall vara långsiktigt och hållbart för våra kunder – från vårt arbetssätt där vår grundläggande filosofi är hjälp till långsiktig självhjälp, oavsett om vi pratar organisation, team eller individ till våra modeller och verktyg för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap, dvs modeller och verktyg som är hållbara över tid och inte en modefluga.

På det sättet bidrar vi till att skapa ett hållbart arbetsliv. Som är iTURNs vision.