Frukostseminarium – hur hanterar du lågpresterande medarbetare i organisationen?

VÄLKOMMEN
TILL iTURNs FRUKOSTSEMINARIUM OM HUR DU HANTERAR LÅGPRESTERANDE MEDARBETARE

De flesta organisationer har medarbetare där prestationen eller beteendet inte är enligt förväntan. Att hantera detta är oftast en av chefens svåraste uppgift – och ju längre det skjuts upp, desto besvärligare ur flera perspektiv – psykologiskt, ekonomiskt och arbetsrättsligt.

Under många år har vår verksamhetspartner Karera samlat värdefull erfarenhet från olika situationer med positiv utgång. Karera har utarbetat en framgångsrik metod, varav en del är ett Motivations- och prestationsprogram där vi objektivt kan belysa och sätta fokus på vad det är som hindrar medarbetaren från att bidra enligt förväntan.

Välkommen till ett spännande frukostseminarium och låt dig bli inspirerad kring hur du kan utveckla din verksamhet genom ökad prestation i organisationen.

Kl 08.00
Samling, mingel och frukost

Kl 08.30
iTURNs VD, Barbara Wennheden, inleder seminariet

Annika Brobjer, VD på Karera och med lång erfarenhet av att utveckla chefer, ledningsgrupper och medarbetare till ökad prestation. Annika delar med sig av några case, utifrån vilka du får konkreta verktyg och tips på hur du kan initiera en konstruktiv förändring – nödvändig för alla parter.

Seminariet avslutas med möjlighet att ställa frågor ca klockan 09.30

Seminariet äger rum den 6 oktober 2016 i Turning Torso. Antalet platser är begränsade. Anmäl dig till frukostseminariet snarast, dock senast den 26 september, via mail till helene.weise-palmlund@iturnab.se
Seminariet är kostnadsfritt men en no show-avgift utgår om avanmälan inte skett senast 2 dagar före seminariet.