Förnyelse

För att vi skall kunna hjälpa våra kunder att vara beredda att förändra sin organisation och kultur för att bli mer innovativ, långsiktig och hållbar behöver även vi som konsultorganisation utmana oss själva att vara innovativa och nytänkande.

Det gäller den teoretiska grund som vi står på och som vårt arbete bygger på, de modeller och verktyg som vi dagligen erbjuder de chefer och medarbetare vi arbetar med samt hela vårt arbetssätt som vi vill skall upplevas modernt och i tiden.

Vi söker inte förändring och förnyelse för sakens skull. Vi vill dra nytta av all samlad erfarenhet och kompetens som finns i våra organisationer idag, förfina och förädla. Att göra ständiga helomvändningar utan att ifrågasätta nyttan för individen, organisationen och samhället är inte hållbart över tid. Det är slöseri av kompetens, resurser – och tid.

Det betyder att allt vi gör skall var vetenskapligt underbyggt. Det skall vara innovations- och förnyelsestyrt samt utvecklingsinriktat. Det ska stödja och förenkla och bidra till en ökad produktivitet och effektivitet. Det skall skapa förutsättningar för att öka våra kunders konkurrenskraft – och vår egen.

På det sättet bidrar vi återigen till att skapa ett hållbart arbetsliv. Som är iTURNs vision.