Det Professionella Samarbetet

Från Konflikt till Det Professionella Samarbetet.

 Att ha medarbetare i konflikt eller med ett ohövligt beteende medför ett energiläckage som påverkar din verksamhet negativt.
Enligt Dan Hasson, forskare vid Karolinska Institutet, leder det inte enbart till dålig stämning och sämre mående utan även till
minskad prestation i organisationen med hela 86%!

iTURNs metod Det professionella Samarbetet kan användas både för att lösa upp en destruktiv konflikt och i ett förebyggande syfte – för att undvika att den uppstår.

Effekterna skapar goda förutsättningar för ett högt välmående och ett högt engagemang på både team och individnivå – något som i slutändan skapar affärsnytta och lönsamhet för hela verksamheten.

Vill du ta del av inspelningen av ett webbinarium som vi nyligen höll och få tips, trix och verktyg för att kunna gå från Konflikt till ett Professionellt Samarbete?

Ta första steget och få fler insikter!

Fördelar med Det Professionella Samarbetet

Genom att ta tag i situationen innan den eskalerar och blir svårhanterad är mycket vunnet.

I förstadiet till en konflikt uppstår ofta olika typer av ohövligt beteende som exempelvis att man exkluderar kollegor, svarar inte på mejl, bjuder inte in en viss kollega till mötet och ignorerar den som pratar.

 Vid de insatser som iTURNs konsulter genomför hör vi från kunder att effekten snabbt blir påtaglig och leder bland annat till tillitsfulla relationer, ökad självinsikt hos de involverade och byggandet av en feedforward-kultur mellan de involverade, i teamet och i hela organisationen.

Bonus: Efter att du tittat på seminariet så får du utan kostnad ett protokoll via mail för att kunna börja tillämpa grunderna iTURNs arbetsmetod på egen hand.