+46730774903 info@iturnab.se
…och sen då – att leda med hjärtat

…och sen då – att leda med hjärtat

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om ledarskap utifrån ett emotionellt perspektiv. Efter att känslornas betydelse i beslutsfattande i flera hundra år har fått stå tillbaka till förmån för vårt intellekt behöver vi förstå och utgå från hela människan och använda oss...
Personalekonomi – humankapital – och sen då?

Personalekonomi – humankapital – och sen då?

Människan har under sekel lyckats skapa lösningar till de utmaningar hon ställts inför. Dock står vi nu inför ett skifte där ekonomisk tillväxt i samhället och organisationer inte längre kan ställas mot effekter på vår miljö och hälsa. Att skifta fokus kring vad som...
Starkt bidrag till lyckat generationsskifte

Starkt bidrag till lyckat generationsskifte

Många mindre och medelstora företag i tillväxt och som satsar framåt har behov av stöd. Det kan också innebära att växla till nästa generation i ägandet av företaget. Att göra detta kan vara tufft, men det underlättar om man har stöd och det har varit viktigt för oss...
Engagerat medarbetarskap. Visst, men hur gör man då?

Engagerat medarbetarskap. Visst, men hur gör man då?

Att det finns ett direkt samband mellan engagemang, motivation, egenansvar, trivsel, välmående, prestation och resultat, ända ner på sista raden, det finns det nog ingen som bestrider idag. Det finns otaliga forskningsstudier, både svenska och internationella, som...