Bygger du huset genom att börja med taket?

Börjar ni i er organisation bygga huset med taket först?
Och när och hur blir huset ett hem?

Är det något vi med all säkerhet vet om framtiden så är det att den inte på något sätt kommer att se ut som den gör idag.


Det är en allmän floskel som vi alla, både chefer, ledare och medarbetare numera tycks kunna skriva under på utan att blinka.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs.
Det är en annan allmän floskel som chefer och medarbetare i flertalet organisationer uttrycker i tid och otid.

Vi vet också att hur snygga organisationscheman vi än har, hur fina processer vi än ritar upp och hur mycket resurser vi än får så är det till syvende och sist människorna i rutsystemet, i huset, som skall åstadkomma förändringen. Om människorna inte vet vart de är på väg, om de inte vet varför de finns till, om de inte känner engagemang i sitt arbete och om de inte befinner sig i rätt sammanhang, dvs om huset inte är ett hem, då kommer det inte att hända.

Välkommen till ett spännande frukostseminarium i Turning Torso!

Kl 08.00      Samling, mingel och frukost

Kl 08.30      Seminarium

iTURNs VD, Barbara Wennheden, leder seminariet tillsammans med Camilla Persson, associerad partner på iTURN. De ger oss en presentation av iTURNs organisationsmodell Från Hus till Hem, baserad på Aaron Antonovskys teoretiska modell om KASAM (Känsla Av Sammanhang). Vi kommer att ge dig inspiration och tips om hur du kan bygga det där coola organisationshuset som alla dras till och vill bo i. Hur du börjar med grunden, innan du lägger på huskroppen och till sist taket. Hur du blir en vinnare i kampen om människorna. Din viktigaste resurs.

Seminariet avslutas med möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.

Kl 09.30      Avslut

Seminariet äger rum den 1 juni 2017 i Turning Torso. Antalet platser är begränsade. Anmäl dig till frukostseminariet snarast, dock senast den 29 maj, via mail till helene.weise-palmlund@iturnab.se

Seminariet är kostnadsfritt men en no show-avgift utgår om avanmälan inte skett senast 2 dagar före seminariet.