Om vårt Konsulthus

Nyheter

Datum


Anders Henriksson
Konsult
HR Interim
Ledar- och Medarutveckling
Karriär och Omställning

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Outplacement


Camilla Benckert
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling

Eva-Lotta Frid
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning
Helena L Brandt
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling

Henrik Jönsson
Konsult
Affärsutveckling och Säljträning

Lena Funke Andersson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning

Marika Eklund
Konsult
Karriär och omställning
Ledar- och medarbetarutveckling

Susanne von Wowern
Konsult
HR Interim

Anders Wramner
Konsult
HR Interim

Björn Olsson
Konsult
Verksamhetsutveckling
Affärsmannaskap
Företags- och Organisationsutveckling

Eva-Lisa Persson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning
Affärsutveckling och Säljträning

Frida Hedin
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Affärsutveckling

Heléne Weise Palmlund
Delägare
Konsult
HR Interim och Rekrytering
Ledar- och Medarbetarutveckling

Ingrid Aspegren
Konsult
HR Interim

Maria Frank
Konsult
HR Interim

Peter Lundahl
Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare

Anders Henriksson
Konsult
HR Interim
Ledar- och Medarutveckling
Karriär och Omställning

Anders Wramner
Konsult
HR Interim

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Outplacement


Björn Olsson
Konsult
Verksamhetsutveckling
Affärsmannaskap
Företags- och Organisationsutveckling

Camilla Benckert
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling

Eva-Lisa Persson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning
Affärsutveckling och Säljträning

Eva-Lotta Frid
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning

Frida Hedin
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Affärsutveckling
Helena L Brandt
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling

Heléne Weise Palmlund
Delägare
Konsult
HR Interim och Rekrytering
Ledar- och Medarbetarutveckling

Henrik Jönsson
Konsult
Affärsutveckling och Säljträning

Ingrid Aspegren
Konsult
HR Interim

Lena Funke Andersson
Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning

Maria Frank
Konsult
HR Interim

Marika Eklund
Konsult
Karriär och omställning
Ledar- och medarbetarutveckling

Peter Lundahl
Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare

Susanne von Wowern
Konsult
HR Interim