Tillväxt Malmö

Nyheter

Datum

Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö är ett samarbete mellan stiftelsen Uppstart Malmö, Malmö Stad och Malmö Högskola och bidrar till ett bättre Malmö genom att se till att antalet människor i arbete ökar. Genom ett brett nätverk av partners och rådgivare med olika specialistkompetenser erbjuder man enskilda företagare hjälp och stöd så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen.

iTURN ingår i Tillväxt Malmös nätverk av specialister och erbjuder stöd och hjälp inom alla de processer som ingår i vårt tjänsteutbud. Det handlar om att se till att företagen har rätt processer för att rekrytera rätt medarbetare i organisationen. Det handlar också om att utveckla cheferna och medarbetarna i organisationen så att de förstår sitt uppdrag och hur de aktivt kan bidra till företagets framgång.

Vi tror på Öresundsregionen. Vi tror på ett dynamiskt Malmö. Därför vill vi hjälpa företagare att växa, bli framgångsrika och på det sättet skapa fler arbetstillfällen.

 

Gå till www.tillvaxtmalmo.se