ICF Sverige

Nyheter

Datum

ICF Sverige

ICF – International Coach Federation – är det världsledande globala branchorganet för professionella coacher. Idag har förbundet närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 länder.

ICF Sverige har ansvaret för den svenska verksamheten och dess dryg 500 medlemmar. Alla som är medlemmar i ICF är kvalitetssäkrade genom att de har en ackrediterad internationell coachutbildning och kompetensutvecklar sig kontinuerligt för att ligga i framkant inom sin profession.

ICF arbetar ständigt med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda certifiering inom de olika nivåerna (ACC, PCC och MCC), bygga ett internationellt nätverk av professionella coacher samt sprida kunskap om de positiva effekterna av coaching på individ, organisation och samhälle.

iTURNs konsulter använder coaching som ett av flera samtalsverktyg. Vi är certifierade på näst högsta nivån (PCC) och följer ICFs etiska riktlinjer för coacher.

 

Gå till www.icfsverige.se