Datum

Arkiv

Ledartalanger på System Verification diplomerade efter 2-årigt utvecklingsprogram

Syftet med Learn2Lead-programmet är främst att säkra den framtida...

Läs mer

Ett starkt medledarskap leder till ökat engagemang, delaktighet och egenansvar

- Att var medledare är ingen titel, utan ett sätt att vara, tänka och...

Läs mer

En utbildning i en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess

Avsaknad av en tydlig kravprofil, en utdragen process som gör att vi missar...

Läs mer

iTURN hjälper Unionens chefsmedlemmar slipa sina rekryteringsverktyg

Avsaknad av en tydlig kravprofil, en utdragen process som gör att vi missar de...

Läs mer