Artikel

Arkiv

Rekrytera rätt med iTURN

Rekrytera rätt med iTURN

Med en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess kan du öka dina möjligheter att göra en objektiv och saklig bedömning av kandidaterna. 

Fällorna i en rekryteringsprocess kan vara många och kan i värsta fall innebära att du rekryterar fel person. En felrekrytering är kostsam både i tid, pengar och energi. 

Avsaknad av en tydlig kravprofil, osäkerhet kring de rätta intervjufrågorna och svårighet att tolka referenser gör att du riskerar att missa de bästa kandidaterna. 

I denna rekryteringsutbildning, i ett samarbete mellan iTURN och Unionen får du konkreta modeller och verktyg som hjälper dig lyckas i din process. 

Vill du slipa dina verktyg och bli duktigare på att få rätt person på rätt plats och i god tid?

Anmäl dig här: http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/rekrytera-ratt-med-iturn