Attrahera • Bemanna • Rekrytera

Har du rätt processer för att kunna attrahera rätt medarbetare in i organisationen? Har du rätt person på rätt plats?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Utveckla • Behålla • Skapa resultat

Har du rätt processer för att utveckla och behålla dina medarbetare i organisationen? Har du effektiva och motiverade ledare, medarbetare och team?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Förändra • Avveckla • Karriärutveckla

Behöver du göra personalförändringar i organisationen? Vill du skapa möjligheter för dina medarbetare att kunna gå vidare i karriären?

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

HR INTERIM OCH REKRYTERING

iTURN erbjuder dig mer än en tillfällig bemannningslösning. Vi möter dina behov av ett strategiskt och effektivt interimstöd i samband med alla dina HR-processer. Vi erbjuder dig ett affärsnära stöd i din strategiska kompetensförsörjning och rekrytering av specialister och generalister inom HR.

Här är vi som kan berätta mer

MEDLEDARSKAP

Medledarskap handlar om ett nytänkande som bygger på chefens och medarbetarens ömsesidiga ansvar för organisationens mål. Verksamhetens framgång är avhängigt av ett starkt medarbetarskap som bygger på engagemang, delaktighet och att medarbetaren tar ansvar för den egna kompetensutvecklingen.

Här är vi som kan berätta mer

KARRIÄR OCH OMSTÄLLNING

Arbetsgivare och medarbetare tvingas ibland gå skilda vägar. Du kan som arbetsgivare stärka ditt varumärke genom att välja att skapa goda ambassadörer i omställningsprocessen och erbjuda dina medarbetare en möjlighet till en ny karriär och framtid. iTURN är din strategiska partner genom förändringen.

Här är vi som kan berätta mer

LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA OCH MÄTBARA EFFEKTER.

iTURN. HELT ENKELT.

iTURN är en kompetent och trovärdig partner som visar på en stor erfarenhet av att möta både grupper och individer. iTURNs koncept för medledarskap är modernt och deras konsulter har utmanat både våra chefer och medarbetare på ett nytt sätt.

Peter Hjalmar, Chef Operativ Drift, E.ON Elnät

I vårt arbete med att utveckla vårt HR-arbete mot Mästarklass har iTURNs konsulter utmanat och stretchat oss att lägga större fokus på huret än vadet. iTURN tillför energi, kompetens, glädje, lust och hopp.

Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs Stad
NYHETER & HÄNDELSER
Visa alla nyheter